Przyjaciele

Partnerami TPOPZ, którzy wspierają nas m.in. w programie dokarmiania zwierząt interwencyjnych są:

PATROL OBRONY PRAW ZWIERZĄT